Pro Varautuminen

Pro Varautuminen on pk-yrityksille ja julkisyhteisöille tehty helppokäyttöinen ja kustannustehokas pilvipalvelu, jonka avulla voi tehdä varautumissuunnitelman erilaisiin poikkeustilanteisiin. Lisäksi sillä on mahdollista arvioida suunnitelmaan liittyviä erilaisia riskejä valmiiden tarkistuslistojen avulla. 

Palvelumme on kehitetty kaikkiin todennäköisimpiin maatamme kohtaaviin poikkeustilanteisiin, mutta se painottuu nyt ensimmäisessä vaiheessa Korona-pandemiaan ja sen aiheuttamien riskien ja vahinkojen minimointiin. Olemme tätä tekstiä kirjoitettaessa tutustuneet poikkeusoloihin ja rajoituksiin vasta reilun kuukauden ajan eikä kukaan meistä tarkalleen tiedä kuinka kauan koronakriisi kestää. Alkujärkytyksen ja tilannekartoituksen jälkeen olisi syytä miettiä järjestelmällisemmin kevättä ja kesää 2020 sekä tehdä nopeimmat ja tärkeimmät  korjaavat toimet toimintakyvyn turvaamiseksi. Pahimmillaan kriisi pitkittyy viruksen muuntuessa ja kesän jälkeen voi tulla ns. 2. aalto, jota varten erilaisilla organisaatiolla tulisi olla hyvä pitemmän tähtäimen suunnitelma – juuri sitä on varautuminen.

Pro Varautumisen avulla organisaatio pystyy arvioimaan nopeasti nykytilanteen ja tekemään korjaavia toimia sekä varautumaan suunnitelmallisesti myös kriisin pitkittymiseen.

Poikkeustilanteet, joihin Pro Varautuminen soveltuu:

 • epidemia /pandemia
 • tulipalot
 • myrskyt
 • tulvat
 • pitkät sähkökatkot
 • kyberhyökkäykset tai tietoliikennekatkokset
 • talous-/finanssikriisi
 • sotilaallinen uhkatilanne

Perusversion ominaisuudet

 • käyttäjäoikeuksien ja -tunnusten hallinta
 • 10 riskien arviointia osa-alueittain
  • organisaation nykytilanne ja ohjeet
  • toimintakyky, materiaalit ja toimintavarmuus
  • poikkeustilanne ja nopeasti mietittäviä asioita
  • henkilöstö ja työvoima
  • viranomaiset ja tiedotus
  • työturvallisuus
  • terveydenhuolto, hygienia ja siivous
  • vakuuttaminen, rahoitus ja juridiikka
  • kyberturvallisuus
  • mahdollisuudet ja palautuminen normaaliin
 • varautumissuunnitelma (em. 10 osa-aluetta, joissa noin 150 alakohtaa)
 • asiakas voi lisätä suunnitelmaan rajattomasti omia/puuttuvia kohtia
 • tietoturvaloukkauksen ja poikkeustilanteen havaintojen ilmoituslomake sekä niiden käsittelylomakkeet
 • koulutusrekisteri

Laajemman version lisäominaisuudet

 • varautumissuunnitelma, jossa valmiita ohjeita ja vinkkejä kuhunkin noin 150 alakohtaan
 • keskeytysriskien arviointi
 • 3 kuukauden ja 6 kuukauden tiivistetyt varautumisennusteet 
 • sosiaalihuollon toimintayksikön turvallisuussuunnitelma
 • SOTE-toimintayksikön varautumissuunnitelma
 • SOTE-toimintayksikön tapaamissuunnitelma
 • rakentaminen – työmaan varautumissuunnitelma
 • rakentaminen – työmaan työtehtävien ja muiden toimintojen koronariskien arviointi
 • rakentaminen – korona-altistumisketjun selvittäminen
 • maatilan varautumissuunnitelma
 • pandemian riskien arviointi (lyhyt ja pitkä versio)

Palvelun esittely

Tutustu Pro Varautuminen -pilvipalveluun esittelymme avulla:

Lataa kalvosarja (pdf)

Palvelua toteuttamassa